Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

import { useStoreMap } from "effector-solid";

Methods

useStoreMap($store, fn)

Function, which subscribes to a store and transforms its value with a given function. Signal will update only when the selector function result will change.

Common use case: subscribe to changes in selected part of store only.

Formulae

useStoreMap(
 $store: Store<State>,
 fn: (state: State) => Result,
): Accessor<Result>;

Arguments

 1. $store: Source Store<T>
 2. fn ((state: T) => Result): Selector function to receive part of source store

Returns

(Result)

Examples

TBD

useStoreMap(config)

Formulae

useStoreMap({
 store: Store<State>,
 keys: any[],
 fn: (state: State, keys: any[]) => Result,
 updateFilter? (newResult, oldResult) => boolean,
}): Result;

Arguments

 1. params (Object): Configuration object
  • store: Source store
  • keys (Array): Will be passed to fn selector
  • fn ((state, keys) => result): Selector function to receive part of the source store
  • updateFilter ((newResult, oldResult) => boolean): Optional function used to compare old and new updates to prevent unnecessary rerenders. Uses createStore updateFilter option under the hood

Returns

(Accessor<Result>)

Examples

This hook is very useful for working with lists, especially large ones.

import { createStore } from "effector";
import { useUnit, useStoreMap } from "effector-solid";
import { For } from "solid-js/web";

const usersRaw = [
 {
  id: 1,
  name: "Yung",
 },
 {
  id: 2,
  name: "Lean",
 },
 {
  id: 3,
  name: "Kyoto",
 },
 {
  id: 4,
  name: "Sesh",
 },
];

const $users = createStore(usersRaw);
const $ids = createStore(usersRaw.map(({ id }) => id));

const User = ({ id }) => {
 const user = useStoreMap({
  store: $users,
  keys: [id],
  fn: (users, [userId]) => users.find(({ id }) => id === userId) ?? null,
 });

 return (
  <div>
   <strong>[{user()?.id}]</strong> {user()?.name}
  </div>
 );
};

const UserList = () => {
 const ids = useUnit($ids);

 return <For each={ids()}>{(id) => <User key={id} id={id} />}</For>;
};
Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar