Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

import { useEvent } from "effector-react";
since

useEvent introduced in effector-react 20.9.0

This is API is deprecated

Prefer useUnit hook instead.

Bind event to current scope to use in dom event handlers.
Only effector-react/scope version works this way, useEvent of effector-react is a no-op and does not require Provider with scope.

Note

Useful only if you have server-side rendering or writing tests for React-components.

Methods

useEvent(unit)

Arguments

 1. unit (Event or Effect): Event or effect which will be bound to current scope

Returns

(Function): Function to pass to event handlers. Will trigger a given unit in the current scope.

Examples

Basic Usage

import ReactDOM from "react-dom";
import { createEvent, createStore, fork } from "effector";
import { useStore, useEvent, Provider } from "effector-react";

const incremented = createEvent();
const $count = createStore(0);

$count.on(incremented, (counter) => counter + 1);

const App = () => {
 const count = useStore($count);
 const handleIncrement = useEvent(incremented);

 return (
  <>
   <p>Count: {count}</p>
   <button onClick={() => handleIncrement()}>increment</button>
  </>
 );
};

const scope = fork();

ReactDOM.render(
 <Provider value={scope}>
  <App />
 </Provider>,
 document.getElementById("root"),
);

Try it

useEvent(shape)

Arguments

 1. shape Object or array of (Event or Effect): Events or effects as values which will be bound to the current scope

Returns

(Object or Array): List of functions with the same names or keys as an argument to pass to event handlers. Will trigger a given unit in the current scope.

Examples

Object Usage

import ReactDOM from "react-dom";
import { createStore, createEvent, fork } from "effector";
import { useStore, useEvent, Provider } from "effector-react";

const incremented = createEvent();
const decremented = createEvent();

const $count = createStore(0);

$count.on(incremented, (counter) => counter + 1);
$count.on(decremented, (counter) => counter - 1);

const App = () => {
 const counter = useStore($count);
 const handler = useEvent({ incremented, decremented });
 // or
 const [handleIncrement, handleDecrement] = useEvent([incremented, decremented]);

 return (
  <>
   <p>Count: {counter}</p>
   <button onClick={() => handler.incremented()}>increment</button>
   <button onClick={() => handler.decremented()}>decrement</button>
  </>
 );
};

const scope = fork();

ReactDOM.render(
 <Provider value={scope}>
  <App />
 </Provider>,
 document.getElementById("root"),
);
Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar