Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

import { useList } from "effector-react";
since

useList introduced in effector-react 20.1.1

Hook function for efficient rendering of list store. Every item will be memoized and updated only when their data change.

Methods

useList($store, fn)

Using index as key for each element in the list.

Formulae

useList(
 $store: Store<T[]>,
 fn: (value: T, index: number) => React.ReactNode,
): React.ReactNode;

Arguments

 1. $store (Store<T>): Store with an array of items
 2. fn (Function): Render function which will be called for every item in list

Returns

(React.Node)

Examples

Basic

import { createStore } from "effector";
import { useList } from "effector-react";

const $users = createStore([
 { id: 1, name: "Yung" },
 { id: 2, name: "Lean" },
 { id: 3, name: "Kyoto" },
 { id: 4, name: "Sesh" },
]);

const App = () => {
 // we don't need keys here any more
 const list = useList($users, ({ name }, index) => (
  <li>
   [{index}] {name}
  </li>
 ));

 return <ul>{list}</ul>;
};

Try it

With store updates

import { createStore, createEvent } from "effector";
import { useList, useUnit } from "effector-react";

const todoSubmitted = createEvent();
const todoToggled = createEvent();

const $todoList = createStore([
 { text: "write useList example", done: true },
 { text: "update readme", done: false },
]);

$todoList.on(todoToggled, (list, id) =>
 list.map((todo, index) => {
  if (index === id)
   return {
    ...todo,
    done: !todo.done,
   };
  return todo;
 }),
);

$todoList.on(todoSubmitted, (list, text) => [...list, { text, done: false }]);

todoSubmitted.watch((e) => {
 e.preventDefault();
});

const TodoList = () => {
 const [onTodoToggle] = useUnit([todoToggled]);
 return useList($todoList, ({ text, done }, index) => {
  const todo = done ? (
   <del>
    <span>{text}</span>
   </del>
  ) : (
   <span>{text}</span>
  );

  return <li onClick={() => onTodoToggle(index)}>{todo}</li>;
 });
};

const App = () => {
 const [onTodoSubmit] = useUnit([todoSubmitted]);

 function handleSubmit(e) {
  e.preventDefault();
  onTodoSubmit(e.currentTarget.elements.content.value);
 }

 return (
  <div>
   <h1>todo list</h1>
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <label htmlFor="content">New todo</label>
    <input type="text" name="content" required />
    <input type="submit" value="Add" />
   </form>
   <ul>
    <TodoList />
   </ul>
  </div>
 );
};

Try it

useList($store, config)

Used when you need to pass dependencies to react (to update items when some of its dependencies are changed).

By default, useList rerenders only when some of its items were changed. However, sometimes we need to update items when some external value (e.g. props field or state of another store) changes. In such case, we need to tell React about our dependencies and pass keys explicitly.

Formulae

useList(
 $store: Store<T[]>,
 config: {
  keys: any[],
  getKey?: (value: T) => React.Key,
  fn: (value: T, index: number) => React.ReactNode,
  placeholder?: React.ReactNode,
 }
): React.ReactNode;

Arguments

 1. $store (Store<T>): Store with an array of items
 2. config (Object)
  • keys (Array): Array of dependencies, which will be passed to react by useList
  • fn ((value: T) => React.ReactNode): Render function which will be called for every item in list
  • getKey ((value) => React.Key): Optional function to compute key for every item of list
  • placeholder (React.ReactNode): Optional react node to render instead of an empty list
since

getKey option introduced in effector-react@21.3.0

since

placeholder option introduced in effector-react@22.1.0

Returns

(React.Node)

Examples

Basic

import ReactDOM from "react-dom";
import { createEvent, createStore, restore } from "effector";
import { useUnit, useList } from "effector-react";

const renameUser = createEvent();

const $user = createStore("alice");
const $friends = createStore(["bob"]);

$user.on(renameUser, (_, name) => name);

const App = () => {
 const user = useUnit($user);

 return useList($friends, {
  keys: [user],
  fn: (friend) => (
   <div>
    {friend} is a friend of {user}
   </div>
  ),
 });
};

ReactDOM.render(<App />, document.getElementById("root"));
// => <div> bob is a friend of alice </div>

setTimeout(() => {
 renameUser("carol");
 // => <div> bob is a friend of carol </div>
}, 500);

Try it

Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar