Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

import { useStoreMap } from "effector-react";
since

useStoreMap introduced in effector-react 19.1.2

React hook, which subscribes to a store and transforms its value with a given function. The component will update only when the selector function result will change.

You can read the motivation in the issue.

Methods

useStoreMap($store, fn)

since

Short version of useStoreMap introduced in effector-react@21.3.0

Common use case: subscribe to changes in selected part of store only

Formulae

useStoreMap(
 $store: Store<State>,
 fn: (state: State) => Result,
): Result

Arguments

 1. $store: Source Store<State>
 2. fn ((state: State) => Result): Selector function to receive part of source store

Returns

(Result): Value from the fn function call.

Examples

TBD

useStoreMap(config)

Overload used when you need to pass dependencies to react (to update items when some of its dependencies are changed)

Formulae

useStoreMap({
 store: Store<State>,
 keys: any[],
 fn: (state: State, keys: any[]) => Result,
 updateFilter?: (newResult: Result, oldResult: Result) => boolean,
 defaultValue?: Result,
}): Result;

Arguments

 1. config (Object): Configuration object
  • store: Source Store<State>
  • keys (Array): This argument will be passed to React.useMemo to avoid unnecessary updates
  • fn ((state: State, keys: any[]) => Result): Selector function to receive part of source store
  • updateFilter ((newResult, oldResult) => boolean): Optional function used to compare old and new updates to prevent unnecessary rerenders. Uses createStore updateFilter option under the hood
  • defaultValue: Optional default value, used whenever fn returns undefined
since

updateFilter option introduced in effector-react@21.3.0

since

defaultValue option introduced in effector-react@22.1.0

Returns

(Result): Value from the fn function call, or the defaultValue.

Examples

Basic

This hook is useful for working with lists, especially with large ones

import { createStore } from "effector";
import { useList, useStoreMap } from "effector-react";

const usersRaw = [
 {
  id: 1,
  name: "Yung",
 },
 {
  id: 2,
  name: "Lean",
 },
 {
  id: 3,
  name: "Kyoto",
 },
 {
  id: 4,
  name: "Sesh",
 },
];

const $users = createStore(usersRaw);
const $ids = createStore(usersRaw.map(({ id }) => id));

const User = ({ id }) => {
 const user = useStoreMap({
  store: $users,
  keys: [id],
  fn: (users, [userId]) => users.find(({ id }) => id === userId) ?? null,
 });

 return (
  <div>
   <strong>[{user.id}]</strong> {user.name}
  </div>
 );
};

const UserList = () => {
 return useList($ids, (id) => <User id={id} />);
};

Try it

Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar