Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

import { useStoreMap } from "effector-vue/composition";

Function, which subscribes to store and transforms its value with a given function. Signal will update only when the selector function result will change

Methods

useStoreMap($store, fn)

Formulae

useStoreMap(
 $store: Store<State>,
 fn: (state: State) => Result,
): ComputedRef<Result>;

Arguments

 1. $store: Source Store<State>
 2. fn ((state) => result): Selector function to receive part of source store

Returns

(ComputedRef<Result>)

useStoreMap(config)

Formulae

useStoreMap({
 store: Store<State>,
 keys?: () => Keys,
 fn: (state: State, keys: Keys) => Result,
 defaultValue?: Result,
}): ComputedRef<Result>;

Arguments

 1. params (Object): Configuration object
  • store: Source store
  • keys (() => Keys): Will be passed to fn selector
  • fn ((state: State, keys: Keys) => Result): Selector function to receive part of source store
  • defaultValue (Result): Optional default value if fn returned undefined

Returns

(ComputedRef<Result>)

Examples

This hook is very useful for working with lists, especially with large ones

User.vue
import { createStore } from "effector";
import { useUnit, useStoreMap } from "effector-vue/composition";

const $users = createStore([
 {
  id: 1,
  name: "Yung",
 },
 {
  id: 2,
  name: "Lean",
 },
 {
  id: 3,
  name: "Kyoto",
 },
 {
  id: 4,
  name: "Sesh",
 },
]);

export default {
 props: {
  id: Number,
 },
 setup(props) {
  const user = useStoreMap({
   store: $users,
   keys: () => props.id,
   fn: (users, userId) => users.find(({ id }) => id === userId),
  });

  return { user };
 },
};
<div>
 <strong>[{user.id}]</strong> {user.name}
</div>
App.vue
const $ids = createStore(data.map(({ id }) => id));

export default {
 setup() {
  const ids = useStore($ids);

  return { ids };
 },
};
<div>
 <User v-for="id in ids" :key="id" :id="id" />
</div>
Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar