Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

import { createEffect, type Effect } from "effector";

Method for creating an effect.

Methods

createEffect(handler)

Creates an effect with the given handler.

Formulae

createEffect(handler?): Effect<Params, Done, Fail>

Arguments

 1. handler (Function): Function to handle effect calls, can also be set using .use(handler).

Returns

Effect: A new effect.

Reminder

You must provide a handler either in createEffect or in .use method later; otherwise, the effect will throw with the no handler used in _%effect name%_ error.

Examples

Create effect with handler

import { createEffect } from "effector";

const fetchUserReposFx = createEffect(async ({ name }) => {
 const url = `https://api.github.com/users/${name}/repos`;
 const req = await fetch(url);
 return req.json();
});

fetchUserReposFx.done.watch(({ params, result }) => {
 console.log(result);
});

await fetchUserReposFx({ name: "zerobias" });

Try it

Change state on effect completion

import { createStore, createEffect } from "effector";

const fetchUserReposFx = createEffect(async ({ name }) => {
 const url = `https://api.github.com/users/${name}/repos`;
 const req = await fetch(url);
 return req.json();
});

const $repos = createStore([]).on(fetchUserReposFx.doneData, (_, repos) => repos);

$repos.watch((repos) => {
 console.log(`${repos.length} repos`);
});
// => 0 repos

await fetchUserReposFx({ name: "zerobias" });
// => 26 repos

Try it

Set handler to effect after creating

import { createEffect } from "effector";

const fetchUserReposFx = createEffect();

fetchUserReposFx.use(async ({ name }) => {
 const url = `https://api.github.com/users/${name}/repos`;
 const req = await fetch(url);
 return req.json();
});

await fetchUserReposFx({ name: "zerobias" });

Try it

Watch effect status

import { createEffect } from "effector";

const fetchUserReposFx = createEffect(async ({ name }) => {
 const url = `https://api.github.com/users/${name}/repos`;
 const req = await fetch(url);
 return req.json();
});

fetchUserReposFx.pending.watch((pending) => {
 console.log(`effect is pending?: ${pending ? "yes" : "no"}`);
});

fetchUserReposFx.done.watch(({ params, result }) => {
 console.log(params); // {name: 'zerobias'}
 console.log(result); // resolved value
});

fetchUserReposFx.fail.watch(({ params, error }) => {
 console.error(params); // {name: 'zerobias'}
 console.error(error); // rejected value
});

fetchUserReposFx.finally.watch(({ params, status, result, error }) => {
 console.log(params); // {name: 'zerobias'}
 console.log(`handler status: ${status}`);

 if (error) {
  console.error("handler rejected", error);
 } else {
  console.log("handler resolved", result);
 }
});

await fetchUserReposFx({ name: "zerobias" });

Try it

createEffect(config)

Creates an effect with handler and name from a given config object.

Formulae

createEffect({ handler, name }): Effect<Params, Done, Fail>

Arguments

 1. config?: {} (Object): Effect configuration.
  • handler (Function): Function to handle effect calls, can also be set using .use(handler).
  • name? (string): Optional effect name.

Returns

Effect: A new effect.

Examples

Create named effect

import { createEffect } from "effector";

const fetchUserReposFx = createEffect({
 name: "fetch user repositories",
 async handler({ name }) {
  const url = `https://api.github.com/users/${name}/repos`;
  const req = await fetch(url);
  return req.json();
 },
});

await fetchUserReposFx({ name: "zerobias" });

Try it

Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar