Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

import { guard } from "effector";
Deprecated

Since effector 23.0.0.

The core team recommends using sample instead of guard.

Method for conditional event routing. It provides a way to control one dataflow with the help of another: when the condition and the data are in different places, we can use guard with stores as filters to trigger events when condition state is true, thereby modulate signals without mixing them.

Methods

guard({ clock?, source?, filter, target? })

Formulae

guard({ clock?, source?, filter, target? }): target
info

Either clock or source is required

When clock is triggered, check filter for truthy and call target with data from source if true.

 • If clock is not passed, guard will be triggered on every source update
 • If source is not passed, call target with data from clock
 • If target is not passed, create Event with type of source and return it from guard()
 • If filter is Store, check it value for truthy
 • If filter is Function, call it with data from source and check result for truthy
since

clock in guard is available since effector 21.8.0

guard({source, filter, target?})

Arguments

 1. params (Object): Configuration object

Returns

Event, which fires upon clock trigger

Examples

Basic

import { createStore, createEffect, createEvent, guard } from "effector";

const clickRequest = createEvent();
const fetchRequest = createEffect((n) => new Promise((rs) => setTimeout(rs, 2500, n)));

const $clicks = createStore(0).on(clickRequest, (x) => x + 1);
const $requestsCount = createStore(0).on(fetchRequest, (x) => x + 1);

const $isIdle = fetchRequest.pending.map((pending) => !pending);

/*
1. on clickRequest
2. if $isIdle is true
3. take current $clicks value
4. and call fetchRequest with it
*/
guard({
 clock: clickRequest /* 1 */,
 filter: $isIdle /* 2 */,
 source: $clicks /* 3 */,
 target: fetchRequest /* 4 */,
});

See ui visualization

Function predicate

import { createEffect, createEvent, guard } from "effector";

const submitForm = createEvent();
const searchUser = createEffect();

guard({
 source: submitForm,
 filter: (user) => user.length > 0,
 target: searchUser,
});

submitForm(""); // nothing happens
submitForm("alice"); // ~> searchUser('alice')

Try it

guard(source, {filter: booleanStore})

Arguments

 1. source (Store/Event/Effect): Source unit. Will trigger given guard on updates
 2. filter (Store): Filter store

Examples

Store filter

import { createEvent, createStore, createApi, guard } from "effector";

const trigger = createEvent();
const $unlocked = createStore(true);

const { lock, unlock } = createApi($unlocked, {
 lock: () => false,
 unlock: () => true,
});

const target = guard(trigger, {
 filter: $unlocked,
});

target.watch(console.log);
trigger("A");
lock();
trigger("B"); // nothing happens
unlock();
trigger("C");

Try it

guard(source, {filter: predicate})

Arguments

 1. source (Store/Event/Effect): Source unit. Will trigger given guard on updates
 2. filter ((payload) => Boolean): Predicate function, should be pure

Examples

Predicate function

import { createEvent, guard } from "effector";

const source = createEvent();
const target = guard(source, {
 filter: (x) => x > 0,
});

target.watch(() => {
 console.log("target called");
});

source(0);
// nothing happens
source(1);
// target called

Try it

Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar