Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

info

Available since effector-react 22.4.0, effector-solid 0.22.7

Effector provides a way to use units (Stores, Events, Effects) in UI libraries with a special bindings like effector-react, effector-solid, etc. Normally, they allow binding any shape of units to a UI-framework:

import { createStore } from "effector";
import { useUnit } from "effector-react";

const $value = createStore("Hello!");

const Component = () => {
 const { value } = useUnit({ value: $value });

 return <p>{value}</p>;
};

But what if you want to create your own library on top of effector with some custom entities? For example, you want to create a router library with a custom Route entity, and you want to allow users to use it with effector-react bindings:

import { createRoute } from "my-router-library";
import { useUnit } from "effector-react";

const mainPageRoute = createRoute(/* ... */);

const Component = () => {
 const { params } = useUnit(mainPageRoute);

 return <p>{params.name}</p>;
};

It is possible with the @@unitShape protocol. It allows defining the shape of a unit in the custom entity and then using it in UI libraries. Just add field @@unitShape with a function that return shape of units to your entity:

function createRoute(/* ... */) {
 const $params = createStore(/* ... */);

 return {
  "@@unitShape": () => ({
   params: $params,
  }),
 };
}

FAQ


Q: How frequently @@unitShape-function is called?

A: As many times as useUnit itself is called – it depends on a UI-library. For example, effector-react calls it as any other hook – once per component render, but effector-solid calls useUnit once per component mount.


Q: How can I know what UI-library is used for particular @@unitShape call?

A: You cannot. @@unitShape has to be universal for all UI-libraries either has to check what UI-library is used inside by UI-library methods (like Context in React or Solid).

Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar