Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

Sometimes we need a simple countdown. The next example allows us to handle each tick and abort the timer.

Link to a playground

Task:

 1. Execute tick every timeout milliseconds
 2. Each tick should send left seconds to listeners
 3. Countdown can be stopped (abort argument)
 4. Countdown can’t be started if already started
function createCountdown(name, { start, abort = createEvent(`${name}Reset`), timeout = 1000 }) {
 // tick every 1 second
 const $working = createStore(true, { name: `${name}Working` });
 const tick = createEvent(`${name}Tick`);
 const timerFx = createEffect(`${name}Timer`).use(() => wait(timeout));

 $working.on(abort, () => false).on(start, () => true);

 sample({
  source: start,
  filter: timerFx.pending.map((is) => !is),
  target: tick,
 });

 sample({
  clock: tick,
  target: timerFx,
 });

 const willTick = sample({
  source: timerFx.done.map(({ params }) => params - 1),
  filter: (seconds) => seconds >= 0,
 });

 sample({
  source: willTick,
  filter: $working,
  target: tick,
 });

 return { tick };
}

function wait(ms) {
 return new Promise((resolve) => {
  setTimeout(resolve, ms);
 });
}

Usage:

const startCountdown = createEvent();
const abortCountdown = createEvent();

const countdown = createCountdown("simple", {
 start: startCountdown,
 abort: abortCountdown,
});

// handle each tick
countdown.tick.watch((remainSeconds) => {
 console.info("Tick. Remain seconds: ", remainSeconds);
});

// let's start
startCountdown(15); // 15 ticks to count down, 1 tick per second

// abort after 5 second
setTimeout(abortCountdown, 5000);
Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar