Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

The following example is a React Native counter that stores data to AsyncStorage. It uses store, events and effects.

import * as React from "react";
import { Text, View, StyleSheet, TouchableOpacity } from "react-native";
import AsyncStorage from "@react-native-community/async-storage";

import { createStore, createEvent, createEffect, sample } from "effector";
import { useUnit } from "effector-react";

const init = createEvent();
const increment = createEvent();
const decrement = createEvent();
const reset = createEvent();

const fetchCountFromAsyncStorageFx = createEffect(async () => {
 const value = parseInt(await AsyncStorage.getItem("count"));
 return !isNaN(value) ? value : 0;
});

const updateCountInAsyncStorageFx = createEffect(async (count) => {
 try {
  await AsyncStorage.setItem("count", `${count}`, (err) => {
   if (err) console.error(err);
  });
 } catch (err) {
  console.error(err);
 }
});

const $counter = createStore(0);

sample({
 clock: fetchCountFromAsyncStorageFx.doneData,
 target: init,
});

$counter
 .on(init, (state, value) => value)
 .on(increment, (state) => state + 1)
 .on(decrement, (state) => state - 1)
 .reset(reset);

sample({
 clock: $counter,
 target: updateCountInAsyncStorageFx,
});

fetchCountFromAsyncStorageFx();

export default () => {
 const count = useUnit(counter);

 return (
  <View style={styles.container}>
   <Text style={styles.paragraph}>{count}</Text>
   <View style={styles.buttons}>
    <TouchableOpacity key="dec" onPress={decrement} style={styles.button}>
     <Text style={styles.label}>-</Text>
    </TouchableOpacity>
    <TouchableOpacity key="reset" onPress={reset} style={styles.button}>
     <Text style={styles.label}>0</Text>
    </TouchableOpacity>
    <TouchableOpacity key="inc" onPress={increment} style={styles.button}>
     <Text style={styles.label}>+</Text>
    </TouchableOpacity>
   </View>
  </View>
 );
};

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  justifyContent: "center",
  paddingTop: 20,
  backgroundColor: "#ecf0f1",
  padding: 8,
 },
 paragraph: {
  margin: 24,
  fontSize: 60,
  fontWeight: "bold",
  textAlign: "center",
 },
 buttons: {
  flexDirection: "row",
  alignSelf: "center",
  justifyContent: "space-between",
 },
 button: {
  marginHorizontal: 10,
  paddingVertical: 10,
  paddingHorizontal: 20,
  backgroundColor: "#4287f5",
  borderRadius: 5,
 },
 label: {
  fontSize: 30,
  color: "#ffffff",
  fontWeight: "bold",
 },
});
Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar