Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

Try it

import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom";
import { createStore, createEvent, sample } from "effector";
import { useStore, useList } from "effector-react";

function createTodoListApi(initial: string[] = []) {
 const insert = createEvent<string>();
 const remove = createEvent<number>();
 const change = createEvent<string>();
 const reset = createEvent<void>();

 const $input = createStore<string>("");
 const $todos = createStore<string[]>(initial);

 $input.on(change, (_, value) => value);

 $input.reset(insert);
 $todos.on(insert, (todos, newTodo) => [...todos, newTodo]);

 $todos.on(remove, (todos, index) => todos.filter((_, i) => i !== index));

 $input.reset(reset);

 const submit = createEvent<React.SyntheticEvent>();
 submit.watch((event) => event.preventDefault());

 sample({
  clock: submit,
  source: $input,
  target: insert,
 });

 return {
  submit,
  remove,
  change,
  reset,
  $todos,
  $input,
 };
}

const firstTodoList = createTodoListApi(["hello, world!"]);
const secondTodoList = createTodoListApi(["hello, world!"]);

function TodoList({ label, model }) {
 const input = useStore(model.$input);

 const todos = useList(model.$todos, (value, index) => (
  <li>
   {value}{" "}
   <button type="button" onClick={() => model.remove(index)}>
    Remove
   </button>
  </li>
 ));

 return (
  <>
   <h1>{label}</h1>
   <ul>{todos}</ul>
   <form>
    <label>Insert todo: </label>
    <input
     type="text"
     value={input}
     onChange={(event) => model.change(event.currentTarget.value)}
    />
    <input type="submit" onClick={model.submit} value="Insert" />
   </form>
  </>
 );
}

function App() {
 return (
  <>
   <TodoList label="First todo list" model={firstTodoList} />
   <TodoList label="Second todo list" model={secondTodoList} />
  </>
 );
}

ReactDOM.render(<App />, document.getElementById("root"));
Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar