Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

Try it

import { createEvent, createStore, createEffect, restore, combine, sample } from "effector";
import { useUnit, useList } from "effector-react";

const submit = createEvent();
const submitted = createEvent();
const completed = createEvent();
const changed = createEvent();
const removed = createEvent();

const validateFx = createEffect(([todo, todos]) => {
 if (todos.some((item) => item.text === todo)) throw "This todo is already on the list";
 if (!todo.trim().length) throw "Required field";
 return null;
});

const $todo = createStore("");
const $todos = createStore([]);
const $error = createStore("");

$todo.on(changed, (_, todo) => todo);
$error.reset(changed);

$todos.on(completed, (list, index) =>
 list.map((todo, foundIndex) => ({
  ...todo,
  completed: index === foundIndex ? !todo.completed : todo.completed,
 })),
);
$todos.on(removed, (state, index) => state.filter((_, i) => i !== index));

sample({
 clock: submit,
 source: [$todo, $todos],
 target: validateFx,
});

sample({
 clock: validateFx.done,
 source: $todo,
 target: submitted,
});

$todos.on(submitted, (list, text) => [...list, { text, completed: false }]);
$todo.reset(submitted);

$error.on(validateFx.failData, (_, error) => error);

submit.watch((e) => e.preventDefault());

const App = () => {
 const [todo, error] = useUnit([$todo, $error]);
 const list = useList($todos, (todo, index) => (
  <li style={{ textDecoration: todo.completed ? "line-through" : "" }}>
   <input type="checkbox" checked={todo.completed} onChange={() => completed(index)} />
   {todo.text}
   <button type="button" onClick={() => removed(index)} className="delete">
    x
   </button>
  </li>
 ));
 return (
  <div>
   <h1>Todos</h1>
   <form>
    <input
     className="text"
     type="text"
     name="todo"
     value={todo}
     onChange={(e) => changed(e.target.value)}
    />
    <button type="submit" onClick={submit} className="submit">
     Submit
    </button>
    {error && <div className="error">{error}</div>}
   </form>

   <ul style={{ listStyle: "none" }}>{list}</ul>
  </div>
 );
};

ReactDOM.render(<App />, document.getElementById("root"));
Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar