Bu sahifa hali tarjima qilinmagan

Tarjima qoshish uchun havola boyicha o'tib Pull Request oching (havolaga o'tish).

Standart til uchun tarkibni ko'rsatadi.

import {} from "effector-react/scope";
Deprecated

Since effector 23.0.0 the core team recommends using main module of effector-react instead.

Provides all exports from effector-react, but enforces application to use Scope for all components.

Usage

You can use this module in the same way as effector-react, but it will require passing Scope to Provider component.

// main.js
import { fork } from "effector";
import { Provider } from "effector-react/scope";

import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom/client";

const scope = fork();
const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById("root"));

root.render(
 <Provider value={scope}>
  <Application />
 </Provider>,
);

Migration

Since effector-react/scope is deprecated, it is better to migrate to effector-react by removing scope from import path.

+ import { Provider } from "effector-react";
- import { Provider } from "effector-react/scope";
Continues migration

effector-react and effector-react/scope do not share any code, so you have to migrate all your code to effector-react in the same time, because otherwise you will get runtime errors. These errors will be thrown because effector-react and effector-react/scope will use different instances Provider and do not have access to each other’s Provider.

If you use Babel, you need to remove parameter reactSsr from babel-plugin configuration.

{
 "plugins": [
  [
   "effector/babel-plugin",
   {
-    "reactSsr": true
   }
  ]
 ]
}

If you use SWC, you need to remove bindings.react.scopeReplace parameter from @effector/swc-plugin configuration.

{
 "$schema": "https://json.schemastore.org/swcrc",
 "jsc": {
  "experimental": {
   "plugins": [
    "@effector/swc-plugin",
    {
     "bindings": {
      "react": {
-       "scopeReplace": true
      }
     }
    }
   ]
  }
 }
}

Scope Enforcement

All modern hooks of effector-react are designed to work with Scope. If you want to imitate the behavior of effector-react/scope module, you can use the second parameter of hooks with an option forceScope: true. In this case, the hook will throw an error if the Scope is not passed to Provider.

- import { useUnit } from 'effector-react/scope'
+ import { useUnit } from 'effector-react'


function Example() {
- const { text } = useUnit({ text: $text })
+ const { text } = useUnit({ text: $text }, { forceScope: true })

 return <p>{text}</p>
}
Tarjima jamiyat tomonidan qollanilyapti

Ingliz tilidagi hujjatlar eng dolzarb hisoblanadi, chunki u effector guruhi tomonidan yozilgan va yangilanadi. Hujjatlarni boshqa tillarga tarjima qilish jamiyat tomonidan kuch va istaklar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Esda tutingki, tarjima qilingan maqolalar yangilanmasligi mumkin, shuning uchun eng aniq va dolzarb ma'lumot uchun hujjatlarning asl inglizcha versiyasidan foydalanishni tavsiya etamiz.

Hammualliflar